Voorbehoud

Hoewel in de Tricolore trilogie veel personages worden opgevoerd die in werkelijkheid hebben geleefd, is de samenhang tussen gebeurtenissen, hun daden en aan hun toegeschreven eigenschappen fictief. Veel gebeurtenissen hebben in werkelijkheid plaatsgevonden, even zovele hebben nooit plaatsgevonden. Deze roman in drie delen is literaire fictie, gestoeld op gedegen onderzoek van personen en gebeurtenissen in de tijdperken die in de afzonderlijke boeken aan bod komen of aan de orde zijn. Enige overeenkomst met de werkelijkheid is, behoudens historische gebeurtenissen en personages, het resultaat van de fantasie van de auteur.

Auteursrecht

Alle geciteerde werken in de trilogie en op deze website zijn voorzover bekend vrij van auteursrecht. Mocht dat niet zo zijn dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de auteur. Op de inhoud van deze website – behoudens in het publieke domein door derden vrijgegeven materiaal – rust auteursrecht. Enige verspreiding in welke vorm dan ook zonder expliciete toestemming van de auteur is niet toegestaan. Voor meer informatie kunt u een verzoek sturen via het contactformulier.

© 2018 Anna A. Ros